S našimi klienty spolupracujeme na základě dlouhodobého partnerství tak, abychom dokázali co nejlépe splnit jejich požadavky a přání.

Mezi naše nejvýznamnější projekty patří architektonická soutěž Porotherm dům a soutěžní přehlídka Brick Award Cihla v 21.století, jejíchž vyhlašovatelem je společnost Wienerberger cihlářský průmysl, a.s. a které, pod záštitou Ministra průmyslu a obchodu ČR, ve spolupráci s Českou komorou architektů organizujeme od roku 2001.